Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

13 czerwca br. w Sali Tradycji odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe.

W związku z objęciem nowego stanowiska w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportu awans otrzymał por. Michał Bejnarowicz. Obowiązki szefa Działu w Sekcji Technicznej Wydziału Zabezpieczenia objął por. Norbert Tkaczyk.

Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na nowych stanowiskach Minister Obrony Narodowej mianował oficerów na stopień kapitana.

Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA wręczył akty mianowania oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności.Zdjęcia: WSOWL

Back to top