Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 17.06.br. w Sali Tradycji odbyło się podpisanie umowy o współpracę WSOWL z dwoma partnerami: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz firmą Lubawa S.A.

Mając na względzie rozwijanie współpracy obejmującej wspólne inicjatywy i działania mające na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania, współpracę w zakresie wymiany doświadczeń oraz uzupełniania specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych przyszłych absolwentów, oraz podnoszenie kwalifikacji żołnierzy Rektor-Komendant płk. dr. hab. inż. Dariusz SKOPURKA podpisał umowę o współpracę z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego reprezentowanym przez Komendanta płk. Andrzeja DUTKĘ.

Umowę o współpracę naukowo-badawczą Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz SKOPURKA podpisał z firmą Lubawa S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu pana Marcina KUBICĘ. Współpraca w swoim zakresie obejmuje prowadzenie prac studyjnych, badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych szeroko rozumianej działalności z zakresu techniki i technologii obronnych w dziedzinach:

  • systemów eksploatacji uzbrojenia,
  • zabezpieczenia logistycznego,
  • oddziaływania na środowisko naturalne,
  • analiz możliwości rozwoju technicznego,
  • maskowania i pozoracji,
  • ochrony balistycznej,
  • metodyk badań.

Autor zdjęć: WSOWL

Back to top