Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

17 czerwca 2016 r. w Politechnice Wrocławskiej Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), prof. Tadeusz Więckowski zaprezentował dokument poświęcony strategii rozwoju polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i analizie stanu nauki w naszym kraju.

Prace nad aktem pod nazwą „Tak dla nauk technicznych” prowadzono w ramach posiedzeń KRPUT przez kilka ostatnich miesięcy.

Przygotowany przez KRPUT program działania i propozycje rozwiązań na najbliższe lata zostaną przedstawione władzom kraju, jako część strategii rozwoju państwa dedykowana naukom technicznym.

WSOWL jako członek stowarzyszony KRPUT oraz uczelnia, która dynamicznie rozwija kształcenie w zakresie nauk technicznych, jest również sygnatariuszem wspomnianego dokumentu i orędownikiem rozwoju gospodarki narodowej, szczególnie w odniesieniu do rodzimego przemysłu zbrojeniowego.


Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Back to top