Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniach 7-15 czerwca 2016 roku, w trakcie ćwiczenia ANAKONDA-16 na terenie OSPWL Orzysz, CSWL Drawsko i OSPWL Żagań swoje zadania realizował zespół badawczy WSOWL, w składzie: płk Jacek Narloch, mjr Artur Gonciarz, mjr Krzysztof Gruca i kpt. Jacek Miedziak.

Podczas ćwiczenia ANAKONDA-16 zespół badawczy dążył do określenia poziomu wiedzy i umiejętności stawianych przed absolwentami Uczelni oraz oficerami realizującymi zadania służbowe na stanowiskach zarówno dowódczych, jak i sztabowych w Siłach Zbrojnych RP, a także podczas ich współdziałania z państwami NATO. Wyniki przeprowadzonych badań stworzą możliwości modyfikacji i udoskonalenia programów kształcenia podchorążych, słuchaczy studium oficerskiego oraz słuchaczy kursów kwalifikacyjnych.

Podsumowując szef zespołu badawczego płk dr inż. Jacek Narloch stwierdził: Ćwiczenie ANAKONDA-16 dało duże możliwości zweryfikowania przygotowania naszych absolwentów - teraz oficerów, sprawdzenia, czy programy szkolenia są adekwatne do stawianych przed nimi w późniejszej służbie wymogów, również tych dotyczących działania w środowisku międzynarodowym. Podczas trwania ćwiczenia mogliśmy w tymże środowisku się obracać i wyciągać konstruktywne wnioski.


Tekst i zdjęcia: kpt. Jacek MIEDZIAK

Back to top