Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

16 czerwca 2016 r. Rektor-Komendant WSOWL, płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka, gościł Komendanta Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych (OSWL) z Drezna, gen. bryg. Haralda Gante.

Celem roboczej wizyty było wzajemne poznanie się i zacieśnienie więzi między obiema szkołami. Generał Gante objął obowiązki komendanta OSWL rok temu i była to Jego pierwsza wizyta we Wrocławiu. Tematem rozmów było omówienie dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej oraz określenie jej przyszłych kierunków.

W czasie spotkania przedstawiono również ogólne informacje nt. wyższego szkolnictwa wojskowego w SZ RP oraz samej WSOWL. Zaprezentowano Salę Tradycji i przybliżono rys historyczny Uczelni. W trakcie dalszej wizyty delegacja niemiecka zapoznała się z bazą socjalno-bytową i dydaktyczno-szkoleniową.


Tekst: mjr Rafał Niedziela, zdjęcia: WSOWL

Back to top