Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

22.06.2016r. był drugim dniem obrad na tegorocznym Forum iMAF.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o sposobach pozyskiwania funduszy na rozwój wojskowego szkolnictwa wyższego.

Podczas dwóch sesji tego dnia rozmawiano w pięciu podgrupach roboczych. Pierwsza z nich dotyczyła partnerstwa strategicznego między Uczelniami. Kolejna dyskutowała o możliwościach współpracy z European Security and Defence College. Pozostałe grupy prowadziły dyskusje o możliwościach finansowania projektów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mobilnościowych, zakładających wymianę kadry dydaktycznej i studentów w ramach programu CEPUS oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Ostatnia grupa rozmawiała o możliwościach wspierania stypendiów naukowych i projektów badawczych w ramach projektu Fullbright Programme.

Tradycyjną już dla iMAF przerwę tematyczną przygotowali przedstawiciele Uczelni z Węgier i Rumunii. Podsumowaniem dnia był piknik „Infantry Fun Evening”, zorganizowany przez organizatora tegorocznej edycji iMAF na terenie Ośrodka Jazdy Konnej Raków.


Back to top