Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

23.06.2016r. był kolejnym dniem dyskusji w ramach Forum iMAF 2016. Uczestnicy konferencji ponownie prowadzili prace w kilku syndykatach roboczych.

Obradujący w pięciu grupach Forumowicze zajmowali się ewaluacją wypracowanego w ramach projektu „Partnerstwo Strategiczne” programu semestru międzynarodowego, dedykowanego studentom wojskowym. Wyniki ich pracy przekazane zostały późnym popołudniem do Komitetu Naukowego, który zajął się analizą zebranych danych. Przerwę tematyczną zorganizował kolejny partner iMAF – University of Defence z Czech.

Tego samego dnia podpisane zostało również Porozumienie o współpracy pomiędzy WSOWL a University of North Georgia. Na mocy porozumienia Uczelnie rozpoczną wymianę akademicką, realizowaną na zasadach wzajemności oraz szeroko rozumianą współpracę naukową. W imieniu UNG umowę podpisała pani Bonita Jacobs, President of University of North Georgia. WSOWL reprezentował Rektor – Komendant, płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka. W uroczystości udział wzięli również najbliżsi współpracownicy pani Prezydent oraz Rektora – Komendanta, a także członkowie Komitetu Honorowego i Naukowego iMAF 2016. Podsumowaniem kolejnego dnia obrad była uroczysta kolacja.


Back to top