Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

24.06.2016r. był ostatnim dniem tegorocznej konferencji iMAF.

Przewodniczący Komitetu Naukowego, płk dr hab. inż. Tomasz Smal dokonał podsumowania wyników dyskusji i oficjalnego zamknięcia Forum.

Podczas podsumowania obrad Przewodniczący omówił wyniki przeprowadzonej ewaluacji modułów wchodzących w skład Międzynarodowego Semestru Wojskowego oraz zaznaczył, że wynikające z oceny wnioski będą sukcesywnie implementowane. Podsumowania całej tegorocznej edycji iMAF dokonał płk Harald Gell z Theresan Military Academy, który wyraził bardzo pozytywną opinię o Forum, zarówno od strony naukowej i merytorycznej, jak i organizacyjnej.

W trakcie uroczystości przekazano również symbol iMAF gen. Rudolfowi Urbanowi, szefowi delegacji z National University of Defence z Czech, organizatorowi następnej edycji Forum. Generał Urban omówił założenia naukowo – organizacyjne przyszłorocznej konferencji i zaprosił uczestników do udziału w niej.

Na zakończenie uroczystości wręczono certyfikaty uczestnictwa szefom delegacji biorących udział w Forum, a Przewodniczący Komitetu Naukowego podziękował Komitetowi Organizacyjnemu konferencji z zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie całego przedsięwzięcia.

W International Military Academic Forum 2016 udział wzięło 137 uczestników, reprezentujących 42 instytucje, z 22 krajów.


Back to top