Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Od 27 czerwca do 6 lipca w WSOWL oraz Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” realizowana jest 4. edycja Międzynarodowego Kurs Operacji Wsparcia Pokoju.

W kursie uczestniczy 40 podchorążych i kadetów oraz 15 nauczycieli akademickich i instruktorów z: WSOWL (Polska), Theresan Military Academy (Austria), Nicolae Balcescu Land Forces Academy (Rumunia), West Point (USA), Army Reserve Officers Training Corps (USA), National University of Public Service (Węgry), University of Defence (Czechy) oraz z W.I.R SOF-MED.- CENTER.

W trakcie kursu realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne, w oparciu o bazę szkoleniową WSOWL we Wrocławiu oraz Ośrodka Szkoleniowego „Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie.
- W ramach szkolenia teoretycznego prowadzone będą wykłady dotyczące, m.in. międzynarodowych operacji wsparcia pokoju, topografii, procesu dowodzenia i planowania wykorzystywanego podczas realizacji zadań w ramach operacji wsparcia pokoju i stabilizacyjnych, zagrożenia minowego oraz podstawowych zasad ratownictwa medycznego na polu walki – mówi organizator i koordynator przedsięwzięcia mjr dr Piotr Pietrakowski z Instytutu Dowodzenia.
Panel zajęć praktycznych obejmuje wykonywanie zadań taktycznych na symulatorze „Virtual Battlespace Simulator", kurs ratownictwa medycznego na polu walki, negocjacje i współpracę z mediami, taktykę techniki, i procedury wykorzystywane przez żołnierzy podczas operacji wsparcia pokoju, SERE oraz MEDEVAC.zdjęcia: WSOWL

Back to top