Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniach 7-9 czerwca 2016r. na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyło się ćwiczenie KRYZYS-16, które stanowiło element ćwiczenia ANAKONDA-16 zorganizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Na potrzeby ćwiczenia stworzonocentra takie jak: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzka Komenda Policji, Państwowa Straż Pożarna etc.

Studenci Medycznego Cywilno-Wojskowego koła naukowego pod opieką dr Beaty Zysiak-Christ tworzyli Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz grupę Ratowników Medycznych.

Studenci: Sokołowski Jakub, Stępień Daria, Joanna Litarowicz, Lech Sebastian, Dymowski Marcin, Szwajkowska Justyna, Pawłowska Justyna, Humeniuk Paweł, Glazer Karolina Szwed Kornelia oraz Wnuk Magdalena wchodzili w skład Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zadaniem działania centrum było odbieranie powiadomień o zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie ćwiczeń Kryzys 16 oraz przekazywanie ich do odpowiednich służb wymienionych powyżej.

Grupę ratowników (Konrad Kuberski, Piotr Litarowicz, Łukasz Wójcik, Jakub Wacławski, Maciej Perehiniec, Patrycja Wypych, Kacper Zaborski, Maciej Pacek, Sebastian Lech, Marcin Dymowski, Joanna Litarowicz oraz Daria Stępień),którzy podczas drugiego dnia byli zmuszeni stworzyć punktu medycznego, aby zabezpieczyć rannych na miejscu. Do rozłożenia w.w. punktu zmusiła sytuacjaporannego zdarzenia, a mianowicie awaria cysterny i zablokowanie szpitali i oddziałów, które nie były w stanie przyjmować poszkodowanych z sytuacjizakładniczej, która się zawiązała około 13.oo na terenie WSO. Do polowego punktu medycznego, które działało do następnego dnia do godziny 14.00, podczas ostatniego dnia szturmu zostały przekazane 3 osoby czerwone z obrażeniami : cięta jama brzucha, postrzał w prawy bark, cięty odcinek szyjny oraz cięte podudzie. 3 osoby żółte z obrażeniami : cięty prawy policzek, cięty nadgarstek, postrzał przedramienia. Podczas działań ostatniego dnia niestety potrzebna była pomoc psychologa do kobiety która, nie wytrzymała psychicznie presji ćwiczenia. Polowy punkt medyczny w sumie „gościł” około 50 poszkodowanych.


Back to top