Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Systemy Ratownicze w Polsce, a Bezpieczeństwo Cywilne i Wojskowe to już druga Konferencja Naukowa organizowana przez opiekun koła MCWKN dr Beata Zysiak- Christ.

Dwudniowa konferencja, która odbyła się w dniach 14-15.04.2016 r. składała się z części wykładowej i panelu warsztatowego. W całym przedsięwzięciu wzięło udział około 200 osób.

Członkowie koła medycznego cywilno- wojskowego czynnie pomagali w przebiegu konferencji. Wśród nic znaleźli się zarówno podchorążowie jak i studenci cywilni: Maciej Pacek, Kacper Plezia, Ewa Gandzel, Justyna Gajda, Piotr Humeniuk, Łukasz Wójcik, Marcin Kozłowski, Sebastian Lech, Marcin Dymowski, Patrycja Wypych Konrad Kuberski, Katarzyna Siwek, Klaudia Nowakowska, Zosia Żukowska.

Celem konferencji była prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu podstawowego i specjalistycznego ratownictwa cywilno – wojskowego oraz podmiotów współpracujących z Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa, oraz przeprowadzenie warsztatów na temat szeroko pojętego ratownictwa.

Pierwsza część konferencji odbyła się w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu, a jej głównymi tematami były m.in.: cywilne ratownictwo medyczne, ratownictwo specjalistyczne ( górskie, wodne i inne), wojskowe ratownictwo medyczne ( siły i środki MON wydzielone do działań ratowniczych), systemy ratownicze w Polsce, systemy ratownicze zagraniczne, psychologia akcji ratowniczych, aktualne standardy nauczania pierwszej pomocy, siły i środki wydzielone do działań ratowniczych, krajowy system ratowniczo –gaśniczy, bezpieczeństwo państwa w obliczu zagrożeń.
Zdobytą wiedzę słuchacze konferencji mogli wykorzystać w panelu warsztatowym, który odbył się drugiego dnia konferencji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W tej części uczestnicy po uzyskaniu planu sytuacyjnego punktów szkoleniowych mieli za zadanie w każdym z nich przećwiczyć wyznaczone zadania, do których należały m.in.: ratownictwo techniczne, postępowanie w zdarzeniach masowych, resuscytacja krążeniowo – oddechowo z wykorzystaniem AED, ewakuacja w warunkach górskich, zabezpieczenie i transport poszkodowanego żołnierza, użycie broni jako zabezpieczenia ratownika i poszkodowanego. Nieocenioną wiedzę praktyczną w tym obszarze przekazywali funkcjonariusze służb, a w tym m.in.: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, GOPR Grupa Karkonoska, RWR Oddział Wrocław, PSP, PCK, OSP, WSPS.

Na koniec warsztatów każdy z uczestników dysponował praktycznymi umiejętności w dziedzinie ratownictwa i otrzymał certyfikat udziału.


Back to top