Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 31.03.2016 członkowie koła brali udział w Dniu Logistyki odbywającym się w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu . Reprezentanci koła w składzie: Zientara, Wysocka, Januszewski, Pacek, przeprowadzili warsztaty dla uczniów zespołu szkół, które obejmowały teorię i praktykę z zakresu medycyny pola walki. Uczniowie nauczyli się zasad tamowania krwotoków oraz wykorzystywania opaski uciskowej. Dowiedzieli się o rodzajach opasek stosowanych w warunkach cywilnych i wojskowych. Studenci omówili zasady działania, budowę i zastosowanie najpopularniejszych opatrunków wojskowych, które wykorzystywane są już coraz częściej również w warunkach cywilnych.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć sposoby udrażniania dróg oddechowych, również za pomocą rurki nosowo-gardłowej. Elementem ćwiczonym były również różne rodzaje ewakuacji zarówno za pomocą noszy siatkowych jak przy wykorzystaniu deski ortopedycznej. Uczniowie wykazywali bardzo duże zainteresowanie i zaangażowanie podczas ćwiczeń a nauczyciele prosili o kolejną wizytę członków Medycznego cywilno – wojskowego koła naukowego.


Back to top