Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 14.03.2017 r. na zaproszenie Dyrektora Instytutu Dowodzenia Pana płk dr. Jacka Narlocha z wykładami do Uczelni przybyli przedstawiciele Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO).

W dniach 13-17.03. br. odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego na temat przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem systemów symulacji. W szkoleniu brała udział kadra dowódcza, oficerowie i podoficerowie sztabu 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wizytował jedno z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych Uczelni – szkolenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn. Podczas roboczej wizyty Rektor-Komendant miał możliwość obserwacji poszczególnych elementów szkolenia grup podchorążych wszystkich specjalności.

W ramach zgrupowania poligonowego w OSPWL Wędrzyn miała miejsce narada metodyczna nt. wykorzystania laserowych symulatorów strzelań w szkoleniu wojskowym.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia oraz Inspektoratu Szkolenia DG RSZ, dowódcy i szefowie szkolenia jednostek wojskowych, kadra centrów

SGM (ret) Steven Horsley - weteran Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, koordynator edukacyjny University of Charleston i specjalista ds. przywództwa, wygłosił w WSOWL wykład pt. „Leadership – modern command”.

Uroczysta inauguracja cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania.

 W dniach 06 -10.03.2017 r. kierownik Zespołu OPL mjr dr inż. Jacek PAJĄK i podchorążowie II roku studiów II stopnia specjalność wojska obrony przeciwlotniczej, wzięli czynny udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym w obsadzie stanowiska dowodzenia 2 dplot i punktów dowodzenia dowódców baterii przeciwlotniczych p.k. RATEL-17.

W dniu 28.02.2017 roku Dyrektor Instytutu Dowodzenia - płk Jacek NARLOCH przeprowadził naradę planistyczną w której udział wzięli: przedstawiciele Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina reprezentowani przez: Kierownika Cyklu Sprzętu OPL -  mjr Marka BORUCA, przedstawiciela Wydziału Dydaktycznego Centrum - mjr Edwarda MALUSZYCKIEGO oraz przedstawiciele WSOWL:  mjr Adam SZCZEPANIAK - Oddział Kształcenia i mjr Jacek PAJĄK- kierownik Zespołu OPL.   

W dniach 27.02.-03.03. 2017 r odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział podchorążowie II roku studiów II stopnia grupa OPL oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ – starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

W dniu 23.02.2017 r.  przedstawiciele Zakładu Logistyki Wojskowej Katedry Logistyki oraz Instytutu Dowodzenia wraz z podchorążymi II roku studiów II stopnia specjalności zmechanizowanej, aeromobilnej oraz rozpoznania brali udział w zajęciach organizowanych w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku

W dniu 2 marca w Narodowym Forum Muzyki odbyło się uroczyste nadanie akademickiego tytułu honorowego doktora Honoris Causa dla zasłużonego dla światowej logistyki : - prof. dra hab. Hansa Christiana Pfohla autora takich dzieł jak: „Systemy logistyczne” i „Zarządzanie logistyką”. Akt nadania odczytał prof. dr hab. Jarosław Witkowski.

W dniu 27.02.2017 r., na zaproszenie kierownika Zakładu Wsparcia Działań, ppłk Norberta Świętochowskiego, do Uczelni przybyli oficerowie z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, w celu wygłoszenia wykładów gościnnych.

W dniach 20-23.02.2017 r. kpt. Jacek Miedziak z Zakładu Wsparcia Działań Instytutu Dowodzenia brał udział w treningu sztabowym pk. DUNAJEC-17 realizowanym w 5. Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach.

W dniu 25.02.2017 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe” edycja 2017. W tym roku ruszyły dwie specjalności: wojskowa „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa” oraz cywilna „Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach”.

Podchorążowie II roku studiów II stopnia  grup osobowych pancerno-zmechanizowanej specjalność zmechanizowana, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego w dniach 20-24.02.2017 r. szkolili się w jednostkach wojskowych 25BKPow w m. LEŹNICA WIELKA w zakresie praktycznego współdziałania ze śmigłowcami.

W dniu 21 lutego 2017 r. słuchacze kursu doskonalącego ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki WSOWL uczestniczyli w szkoleniu praktycznym z zakresu transportu kolejowego, które odbyło się na terenie wojskowej bocznicy kolejowej nr 609 w Pstrążu.

W dniu 16.02.2017 r. słuchacze kursu doskonalącego ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki WSOWL gościli w obiektach szkoleniowych 2 kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

W dniu 17.02.2017 r. odbyło się pierwsze ćwiczenie sztabowe wspomagane komputerowo pod kryptonimem LAMPART 17 – obrona brygady zmechanizowanej.

W dniu 17.02.2017 r. odbył się Dzień Metodyczny Wydziału Zarządzania. W części wstępnej Dziekan WZ płk dr hab. inż. Tomasz SMAL dokonał oceny zaawansowania realizacji zadań dydaktycznych i naukowych przewidzianych w bieżącym roku akademickim.

W dniu 08.02.2017 r. Skład 3 RBlog w Kutnie odwiedzili podchorążowie 2 roku studiów I stopnia - grupa osobowa materiałowa, w ramach realizacji zajęć praktycznych z Katedry Logistyki pod opieką kpt. dr Sławomira Pateraka.

W dniu 9.02 odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Politechnikę Opolską - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

W dniu 8 lutego 2017 roku w Instytucie Dowodzenia odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna na temat: „Przygotowanie oraz doskonalenie oficerów na potrzeby Żandarmerii Wojskowej”.

W dniu 02.02.2017 r. odbyło się spotkanie podchorążych II roku studiów II stopnia specjalność przeciwlotnicza w ramach „Warsztatów wymiany doświadczeń” z przedstawicielami z JW.

W dniu 23.01.2017 r. podchorążowie 2 roku studiów I stopnia - grupa osobowa materiałowa, zrealizowali programowe zajęcia praktyczne z przedmiotu Towaroznawstwo i Ładunkoznawstwo w laboratorium służby MPS. Opiekunem grupy z ramienia Katedry Logistyki był mjr. dr Wiktor Biernikowicz.

Czterech podchorążych Sekcji Szkoleń Wysokogórskich w dniach 19-22.01.2016 roku uczestniczyło w zaawansowanym zimowym kursie turystyki wysokogórskiej w Tatrach. Szkolenie prowadzili instruktorzy taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu, ze szkoły wspinania Kilimanjaro.

W dniach 19-20 stycznia w ramach współpracy międzynarodowej w Wydziale Zarządzania gościł przedstawiciel National University of Public Service z Węgier por. András Szabó.

W dniu 17.01.2017 r. w Instytucie Dowodzenia Wydziału Zarządzania odbył się wykład gościnny nt. "Opanowanie lotniska".  Wykład dedykowany był dla podchorążych II roku studiów II stopnia oraz kadry dydaktycznej.

W dniu 12.01.2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbyły się wykłady informacyjne przedstawicieli Zarządu Rozpoznania i WE J2 DORSZ.

OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „Dylematy współczesnego zarządzania”

17-18 maja 2017 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

W dniu 11.01.2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbył się wykład gościnny ppłk. Jarosława Górowskiego, szefa szkolenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania. W czasie wystąpienia zostały poruszone tematy specyfiki służby w jednostce posiadającej najnowsze czołgi Leopard 2A5.

Back to top