Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 8.06.2017 r. na terenie WSOWL odbyło się Sympozjum Naukowe nt. ”Nowoczesne technologie w szkoleniu wojsk”. Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny-platformy wymiany informacji pomiędzy wojskowymi użytkownikami sprzętu, a ich producentami oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie nowoczesnych technologii służących przygotowaniu żołnierzy i pododdziałów do działań bojowych.

Rozpoczęcia sympozjum w imieniu Rektora – Komendanta dokonał Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. Tomasz SMAL, który poprowadził również I. Sesję dotyczącą wykorzystania urządzeń szkolno- treningowych i systemów wspierających szkolenie taktyczne żołnierzy w terenie. Prelegenci z kraju i zagranicy w interesujący i merytoryczny sposób zaprezentowali aktualne rozwiązania systemowe w dziedzinie symulatorów szkolno – treningowych, natomiast użytkownicy i potencjalni  odbiorcy wskazywali na pilne potrzeby uzupełnienia bazy szkoleniowej w jednostkach i instytucjach wojskowych.
Drugiej Sesji przewodniczył Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Jacek NARLOCH, który prowadził obrady w kontekście zastosowania i rozwiązań systemów symulacji wirtualnej i konstruktywnej. Autorzy wystąpień zaprezentowali szereg ciekawych i wartościowych wystąpień wskazując na szybki postęp nowoczesnych technologii w świecie dotyczących symulacji wirtualnej w zastosowaniach cywilnych i wojskowych.
W ramach konferencji dla uczestników zorganizowany został pokaz urządzeń szkolno-treningowych i symulatorów na bazie Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego WSOWL. Zaprezentowano m.in. pracownię symulacji wirtualnej VBS (Virtual Battle Space), pracownię symulatora konstruktywnego PACAST (Polish Academy Command and Staff Trainer), urządzenia szkolno-treningowego ŚNIEŻNIK, symulatora taktycznego KTO ROSOMAK ASTER, Laserowego Symulatora Strzelań. Dodatkowo Zakłady Metalowe Tarnów zaprezentowały strzelnicę kontenerową, na której można było praktycznie wykonać strzelania bojowe.


 

Back to top