Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbył się wykład autorski realizowany w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania. Wykład pt.: „Psychospołeczne problemy dowodzenia oraz przywództwa z punktu widzenia teorii organizacji ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji postmodernistycznych. Aspekty teoretyczne, metodologiczne, badawcze oraz praktyczne” wygłosił Pan dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ.

W seminarium, prowadzonym przez ppłk dr Józefa LEDZIANOWSKIEGO, udział wzięli przedstawiciele kadry profesorskiej, pracownicy Wydziału i seminarzyści. Po wykładzie i dyskusji Dziekan Wydziału Zarządzania - płk dr hab. inż. Tomasz SMAL dokonał podsumowania pierwszego semestru seminarium, składając podziękowania kadrze profesorskiej i życząc seminarzystom sukcesów w rozwoju naukowym.
Był to ostatni wykład autorski z cyklu spotkań seminaryjnych zaplanowanych w semestrze letnim. Kolejne wykłady autorskie będą realizowane w nowym roku akademickim. Szczegóły dotyczące tematyki wykładów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania, w zakładce Przewody doktorskie.


Back to top