Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniach 25-26 maja  2017 r. w Instytucie Dowodzenia Wydziału Zarzadzania  przy współudziale Oddziału Kształcenia  odbywa się narada szkoleniowo-metodyczna nt. „Programy kształcenia studiów I i II stopnia dla podchorążych WSOWL na lata 2017-2022” z  przedstawicielami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Centr Szkolenia (CSWL z Poznania, CCSP z Koszalina, CSAiU z Torunia, CSWIiChem  z  Wrocławia, CSLog Grudziądz – Grupa). Narada szkoleniowo-metodyczna została zorganizowana przez Dyrektora Instytutu Dowodzenia płk. dr. inż.  Jacka NARLOCHA.

Zgodnie z dyrektywami Dziekana Wydziału Zarządzania WSOWL płk. dr. hab. inż. Tomasza SMALA głównym celem narady jest wypracowanie ostatecznych uzgodnień projektów programów kształcenia z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie modelu przebiegu służby wojskowej (przedstawicielami „gestorów”  dla poszczególnych korpusów osobowych - grup osobowych).  Wnioski i sugestie wyrażone przez uczestników narady odnośnie programów kształcenia umożliwią przyjęcie optymalnych rozwiązań pozwalających na właściwe przygotowanie kandydatów na oficerów na pierwszych stanowiskach służbowych.

Back to top