Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 23 maja 2017 r. odbyło się seminarium doktoranckie na Wydziale Zarządzania, podczas którego wykład autorski pt.: „Przemiany sektora bankowego na tle makroekonomicznych wskaźników gospodarki” wygłosiła Pani prof. dr hab. Danuta MIERZWA.

Seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele kadry profesorskiej, pracownicy Wydziału i seminarzyści, poprowadził ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI. Po wykładzie odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień związanych z poszukiwaniem obszarów badawczych i dostępnością materiałów źródłowych do badań prowadzonych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Back to top