Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniach 11-12 maj 2017 r. przedstawiciele Instytutu Dowodzenia WSO WL: płk Lech Plezia, ppłk Artur Gonciarz, ppłk Andrzej Demkowicz, ppłk Norbert Świętochowski wzięli udział w konferencji naukowej na temat: „Perspektywy Rozwoju Uzbrojenia Wojskowej Techniki Wojsk Lądowych„ organizowanej przez Narodową Akademie Wojsk Lądowych we Lwowie.


Uczestnicy konferencji  z WSOWL brali udział w dwóch panelach tematycznych:
1.    Rozwój i modernizacja uzbrojenia wojskowej techniki  wojsk powietrzno-desantowych i rozpoznania:
W ramach panelu przedstawiono wyniki projektów prac badawczych nad nowymi typami bezzałogowych środków rozpoznawczych oraz możliwości ich wykorzystania w podsystemie systemie rozpoznania Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeden z poruszanych tematów dotyczył wykorzystania wielospektralnych danych obrazowych jako sposób zdobywania informacji w ramach cyklu rozpoznawczego realizowanego w ramach sztabowej komórki rozpoznawczej. Panel w dużej części był poświęcony perspektywą rozwoju rozpoznania obrazowego opartej o metody teledetekcji, wykorzystujący dane emitowane lub odbijane przez obiekty i tło naturalne, które następnie transmitowane przez atmosferę ziemską w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, głównie w paśmie widzialnym, podczerwieni i zakresie radarowym. Ponadto prelegenci zaprezentowali propozycje nowych transporterów rozpoznawczych, które mogłyby realizować zadania rozpoznawcze w warunkach działań rozpoznawczych.
 Przedstawiano również szereg doświadczeń z zakresu działań rozpoznawczych oraz wykorzystania wojsk powietrzno-desantowych, które realizują obecnie zadania w ramach operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy.
2. Perspektywy rozwoju wojsk rakietowo-artyleryjskich
"Panel poświęcony został problematyce rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii. Ten rodzaj broni odgrywa ogromną rolę w wojskach lądowych, stanowiąc podstawowy środek wsparcia ogniowego. Siły Zbrojne Ukrainy posiadają dużą liczbę wyrzutni artyleryjskich oraz dział samobieżnych i ciągnionych, głównie pochodzenia rosyjskiego lub krajowego. Artyleria okazała się niezwykle skuteczne w konflikcie we wschodniej Ukrainie, gdzie przyczyniła się do powstania wysokich strat po obu stronach. Z tego powodu w armii ukraińskiej przywiązuje się dużą wagę do jej dalszego rozwijania, a zwłaszcza wdrażania nowoczesnych systemów kierowania ogniem i środków rozpoznania. Podczas panelu przedstawiono nowy system kierowania ogniem baterii artylerii, przydatny dla wszystkich rodzajów środków ogniowych. system pozwala na zwiększenie precyzji ognia oraz ograniczenie czasu reakcji ogniowej. Zaproponowano też przyjęcie do uzbrojenia nowej amunicji, w tym precyzyjnej „Kvitnik”, naprowadzanej za pomocą wiązki laserowej. Poruszano także problematykę rozpoznania na rzecz ognia artylerii, a w tym przede wszystkim możliwości opracowania i wdrożenia nowych stacji radiolokacyjnych i bezpilotowych statków rozpoznawczych. Zaprezentowano także symulatory i trenażery do szkolenia artylerzystów."

Back to top