Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

9 maja w Instytucie Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej odbyło się seminarium z udziałem delegacji z Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyli ppłk dr Marcin Bielewicz, dr inż. Rafał Siczek, kpt. mgr inż. Rafał Kania oraz mgr inż. Magdalena Kowacka. Politechnikę Opolską reprezentowali: prorektor ds. nauki prof. Marian Łukaniszyn, dr hab. inż. Michał Tomaszewski, prof. PO wraz zespołem badawczym z Instytutu Informatyki w składzie: dr inż. Paweł Michalski, dr inż. Michał Podpora mgr inż. Mirosław Lasar oraz mgr inż. Jakub Osuchowski oraz dr inż. Bogdan Ruszczak z Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Głównym punktem w dyskusji był temat wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w celach identyfikacji obiektów terenowych. Przedstawiciele obu uczelni dążą do określenia punktów wspólnych w prowadzonych pracach naukowo-badawczych i zmierzają do określenia ram przyszłej współpracy.

Back to top