Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 17.05.2017 r. w ramach wymiany doświadczeń podchorążowie III roku studiów, specjalności rozpoznania ogólnego mieli możliwość spotkania się z przedstawicielem 2 Pułku Rozpoznawczego, zastępcą dowódcy kompanii dalekiego rozpoznania ppor. Aleksandrem BŁOŃSKIM.

W trakcie dwugodzinnego spotkania oficer jednostki wojskowej z Hrubieszowa zapoznał podchorążych z wymaganiami jakie są stawiane młodym oficerom na stanowisku dowódcy grupy rozpoznawczej (dowódcy plutonu rozpoznawczego). Następnie podzielił się doświadczeniami związanymi z pierwszymi chwilami w pułku, zadaniami jakie realizował w pierwszym roku swojej służby wojskowej w JW. oraz sposobem ich rozliczania.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie procesu szkolenia kompanii dalekiego rozpoznania oraz umiejscowienie roli dowódcy grupy (dowódcy plutonu rozpoznawczego) w trakcie planowania i realizacji szkolenia programowego. Ponadto ppor. Błoński zapoznał podchorążych z zadaniami grup dalekiego rozpoznania.

W ostatniej części swojego wystąpienie ppor. Błoński podzielił się z młodymi zwiadowcami swoimi doświadczeniami odnośnie indywidualnego przygotowania do pełnienia służby w roli dowódcy grupy (plutonu rozpoznawczego), podkreślając jaką wiedzę powinien posiadać oficer w trakcie obejmowania pierwszego stanowiska służbowego. Na zakończenie wystąpienia żołnierz 2 Pułku Rozpoznawczego zaznaczył, iż podchorążowie będąc na III roku studiów mają jeszcze sporo czasu i dużo pracy na przygotowanie się do rozpoczęcia służby zawodowej oraz udzielił im praktycznych wskazówek w celu optymalnego wykorzystania czasu jaki pozostał podchorążym w WSO.

Spotkanie zakończyło się serią pytań zadawanych przez podchorążych, którzy podkreślali, że tego typu spotkania z młodymi oficerami są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat życia i pracy w jednostce oraz ogromną motywacją do dalszego rozwoju.

Back to top