Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Światowej sławy brytyjski naukowiec i jeden z największych autorytetów zajmujący się teorią przywództwa, profesor John Adair gościł w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Twórca oryginalnej koncepcji przywództwa – ACL (ang. Action Centred Leadership) wygłosił cykl wykładów w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektu katedra Ad Hoc.

- Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych oraz wsparcie kadry naukowej tych uczelni w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do przeprowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie – mówi Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz Smal.
Podczas prelekcji poruszono temat przewodzenia stawiając i szukając odpowiedzi na fundamentalne pytanie: dlaczego jedna osoba powinna dowodzić grupą? Profesor Adair kompleksowo wyjaśnił, że wybór odpowiedniego lidera jest ważny nie tylko z perspektywy wykonywanych działań bądź zadań, ale także z punktu podejścia i traktowania podwładnych – osoba będąca przywódcą, zarówno w firmie, jak i w wojsku, powinna być na tyle kompetentna, aby móc odpowiednio reagować na zaistniałe sytuacje.
Studenci cywilni, wojskowi oraz pracownicy naukowi mieli możliwość zapoznania się z cechami dobrego lidera. Wśród tych, na które zwrócił uwagę profesor Adair znalazły się takie, jak entuzjazm, przejawiający się dążeniem do celu z wielką wiarą w powodzenie
i pozytywnym nastawieniem, czy integracja, oznaczająca budowanie zespołu opartego na zaufaniu członków względem siebie, jak i względem podwładnych oraz równe ich traktowanie.
Poruszona została kwestia koncepcji „cold fish” polegającej na odnoszeniu się do podwładnych w sposób niearogancki. Zwrócono uwagę na to, że w byciu liderem istotna jest umiejętność przyjmowania krytyki, która uczy i pomaga wyciągać wnioski z sytuacji zakończonych niepowodzeniem. Profesor Adair wyjaśnił również filozofię Leadership mającą za zadanie pomóc przyszłym dowódcom w kierowaniu swoimi zespołami. Naukowiec podkreślił dużą wagę posiadanej charyzmy oraz doświadczenia u lidera, które czynią go autorytetem w danej dziedzinie.
Poruszony został również temat spersonalizowanej grupy, w której przywódca ma łatwość planowania działań, zadań czy stawiania wyzwań, które są w zasięgu wykonalności danej grupy.
Pod koniec wykładu podsumowane zostały atrybuty dobrego przywódcy, takie jak wychodzenie naprzeciw ludziom, stawianie jasnych i klarownych celów oraz opieka nad grupą
i budowanie zaufania względem podwładnych, dając im poczucie, że będą podążali za osobą znajdującą się na właściwym miejscu.
Zwieńczeniem prelekcji był panel dyskusyjny dający możliwość podjęcia dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.


 

Back to top