Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 27.04.2017 r. w WSOWL odbył się cykl wykładów gościnnych połączonych z pokazem sprzętu logistycznego na temat:
” Wybrane zagadnienia zabezpieczenia logistycznego w działaniach taktycznych”

Organizatorem wykładów była Katedra Logistyki, Wydziału Zarządzania, którą reprezentowali ppłk dr Grzegorz STANKIEWICZ, mjr dr Sławomir PATERAK, por. dr Maria MAŃKOWSKA-ŻUK, a uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału – płk dr hab. inż. Tomasz Smal.

W trakcie wykładów, jako prelegenci głos zabrali:

- ppłk Adam NOWOSAD – „Nowoczesne rozwiązania w żywieniu stanów osobowych Sił Zbrojnych RP”;

- ppłk Dariusz JACKOWSKI – „Bioterroryzm w aspekcie żywienia stanów osobowych Sił Zbrojnych RP”;

- ppłk lek. Marek WESELAK – „Perspektywy i kierunki rozwoju zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP”;

- ppłk lek. Jarosław BUKWALD – „2. Wojskowy Szpital Polowy, jako 3 poziom zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP”;

- Pan Paweł PAJZDERSKI – „Nowoczesne rozwiązania techniczne i kierunki rozwoju modułów kontenerowych szpitali polowych”.

Zaproszeni Goście w ramach swoich wystąpień, w pierwszym bloku tematycznym zapoznali słuchaczy z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie żywienia wojsk oraz zagrożeniami z tym związanymi w aspekcie bioterroryzmu. Kolejny blok tematyczny poświęcony był wojskowej Służbie Zdrowia, i połączony został z pokazem sprzętu technicznego 2. Wojskowego Szpitala Polowego oraz firmy „ALVO”, która zaprezentowała nowoczesne rozwiązania w zakresie wyposażenia mobilnych sal opatrunkowych i operacyjnych. Niewątpliwą atrakcją był również pokaz działającej piekarni polowej z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.

W kontekście omawianej problematyki niezwykle ważna była wymiana poglądów i argumentów pomiędzy teoretykami i praktykami, w dyskusji nad kierunkami rozwoju oraz niezbędnych działań, podejmowanych w Logistyce Wojskowej.

Back to top