Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniach 24 - 25.04.2017 r. odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy zaprezentowali swoje artykuły miedzy innymi w sekcjach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych czy technicznych. Seminarium to miało na celu wyłonienie najlepszych prac badawczych. Miłym akcentem wyjazdu był udział uczestników seminarium w balu, na którym wszyscy mogli się lepiej poznać, wymienić poglądy naukowe oraz podzielić się wrażeniami z obrad.
Podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych swoje badania zaprezentowali członkowie Naukowego Koła Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Prelegenci Wydziału Zarządzania to: st. kpr. Patryk Rozmysł, kpr. pchor. Michał Maślanka, st. kpr. Magdalena Zapała, kpr. pchor. Ligia Jankowska, plut. pchor. Dariusz Wojlanis, Izabela Kuklinowska, Natalia Gajowiak, Klaudia Mulka oraz Aleksandra Rzepecka.
W trakcie seminarium studenci WSOWL zdobyli wiele nagród. W sekcji nauk społecznych w panelu nauk o bezpieczeństwie 2 miejsce zajął plut. pchor. Dariusz Wojlanis prezentując temat: Specyfika doboru kandydatów do służb mundurowych na przykładzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, natomiast pani Natalia Gajowiak zdobyła 3 miejsce z tematem: Przyczyny podejmowania studiów cywilnych na uczelni wojskowej na przykładzie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
W tej samej sekcji w panelu nauk społecznych i sztuki, kpr. pchor. Ligia Jankowska wygłaszając temat Wpływ grupy na jednostkę zdobyła 2 miejsce. W sekcji humanistycznej w panelu historyczno–wojskoznawczym 1 wyróżnienie dostała praca kpr. pchor. Michała Maślanki na temat Przywódca wojskowy jako autorytet społeczny. Praca pani Izabeli Kuklinowskiej pt. Logistyka dystrybucji na przykładzie sieci handlowej Tesco zajęła 1 miejsce w sekcji ekonomicznej w panelu nauk ekonomicznych.
Prace studentów cywilnych jak również podchorążych były związane z ich kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami. Studenci mogli liczyć na wsparcie merytoryczne mjr. dr. R. Balcerzyka,  mgr inż. M. Kowackiej oraz dr. A. Michaluka.


Back to top