Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

25 kwietnia w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zrealizowano cykl szkoleń dla słuchaczy 6-miesięcznego Studium Oficerskiego oraz kursu kwalifikacyjnego 8250005 specjalności ogólnologistycznej.

W czasie pobytu w Brygadzie Logistycznej, dla słuchaczy WSOWL przygotowano cykl zajęć, który przybliżył uczestnikom zadania i możliwości opolskich logistyków w zakresie zaopatrywania Polskich Kontyngentów Wojskowych, realizacji zadań wsparcia logistycznego jednostek operacyjnych. Po przybyciu słuchaczy do koszar jednostki, zebranych na placu apelowym powitał Szef Sztabu 10 Brygady Logistycznej podpułkownik Zbigniew Łukasiewicz. W dalszej kolejności, żołnierze zostali podzieleni na kilka grup szkoleniowych i przemieścili się na poszczególne podpunkty nauczania.

W części teoretycznej zajęć przedstawiono zadania 10 Brygady Logistycznej realizowane w kraju oraz przybliżono zadania logistyków w systemie zabezpieczenia Polskich Kontyngentów Wojskowych. W Sali Tradycji słuchacze WSOWL mieli możliwość zapoznania się z historią oraz bogatym dorobkiem i osiągnięciami Brygady.

Pokaz dynamiczny przygotowania materiałów do transportu lotniczego i kompletowania jednostek ładunkowych zorganizowali na hali przeładunkowej specjaliści ze „spedycji” – elementu Mobilnego Lotniczego Modułu Przeładunkowego 10 BLog. Na terenie koszar przygotowano również pokaz specjalistycznego sprzętu transportowo-przeładunkowego używanego przez logistyków zarówno w kraju, jak i podczas misji poza jego granicami.

Słuchacze mieli również okazję poznać możliwości warsztatów 55 batalionu remontowego. Zobaczyli, w jaki sposób przeprowadza się naprawy uzbrojenia, pojazdów gąsienicowych oraz nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Cały cykl szkolenia zakończył się zbiórką słuchaczy na placu apelowym. Szef Sztabu 10 BLog podpułkownik Zbigniew Łukasiewicz podsumował zajęcia i życzył słuchaczom 6-miesięcznego Studium Oficerskiego udanych rozmów kadrowych oraz powrotu do 10 BLog na pierwsze oficerskie stanowiska służbowe.
Opiekun grupy podpułkownik  Grzegorz Stankiewicz podziękował logistykom za profesjonalne przygotowanie zajęć.

 

Tekst: por. Robert KOCUR
Zdjęcia: por. Piotr PŁUCIENNIK

Back to top