Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbył się wykład autorski realizowany w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. W wykładzie udział wzięli: Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, Dyrektor Instytutu Zarządzania ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI, kadra naukowa oraz uczestnicy seminarium doktoranckiego.


Wykład autorski pt.: „Praca doktorska – wymogi formalne i metodologiczne” poprowadził dr hab. Ryszard KAŁUŻNY - Prodziekan ds. naukowych.
Po wykładzie odbyło się zebranie naukowe Instytutu Zarządzania, prowadzone przez ppłk dr Józefa LEDZIANOWSKIEGO. W trakcie zebrania zaprezentowana została koncepcja rozprawy doktorskiej. Po prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca założeń badawczych przedstawionych w koncepcji rozprawy doktorskiej.


Back to top