Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Podchorążowie I roku studiów II stopnia o specjalnościach: zmechanizowana, rozpoznanie i aeromobilna w lutym i marcu przebywali na zajęciach praktycznych w CSAiU w Toruniu.

Podczas zajęć na toruńskim poligonie podchorążowie realizowali zajęcia z przedmiotu Wsparcie Ogniowe pod kierownictwem kpt. Andrzeja Szalla. W czasie szkolenia podchorążowie zostali zapoznani przez instruktorów Cyklu Szkolenia Ogniowego
z wykorzystaniem symulatorów do szkolenia obsług ppk „Spike”. Ponadto, pod nadzorem instruktorów z Cyklu Budowy i Eksploatacji zdobywali praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania moździerza i amunicji do strzelania. Szczególnym wyzwaniem dla podchorążych było wykonanie zadania szkolnego nr 1 z moździerza LM-60D amunicją bojową. Był to prawdziwy egzamin podsumowujący zajęcia ze Wsparcia Ogniowego.

Tekst: kpt. Andrzej Szalla
Zdjęcia: kpt. Andrzej Szalla

Back to top