Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Podczas szkolenia poligonowego podchorążowie III roku specjalności saperskiej realizowali zadania z zakresu wsparcia inżynieryjnego. Szkolenie oparte było o zajęcia z takich przedmiotów jak Dowodzenie Pododdziałami Wojsk Inżynieryjnych, Zapory Inżynieryjne oraz Minerstwo.

Podchorążowie wykonywali zadania jako Inżynieryjna Grupa Wypadowa rozpoznająca zapory minowe, Grupa Torująca wspierająca działanie wojsk w terenie zurbanizowanym oraz Grupa Minowania i Niszczeń, której zadaniem w ramach kontrmobilności było  wykonanie niszczenia budynku murowanego oraz zawały leśnej, a w ramach zadań mobilności wykonania przejścia w zawale leśnej i karczowanie. Szczególnym wyzwaniem dla podchorążych było wykonanie  zadań z użyciem bojowych środków minersko – zaporowych, które mogli zastosować do niszczenia rzeczywistych obiektów. Wykonanie niszczeń pozwoliło na zastosowanie teorii w praktyce, porównaniu zakładanych efektów do efektów osiągniętych oraz wyciągnięcie wniosków. Był to prawdziwy egzamin podsumowujący etap szkolenia na poziomie dowódcy drużyny zarówno z dowodzenia jak i umiejętności organizacji i wykonania zadań bojowych z użyciem bojowych środków minersko-zaporowych.

Back to top