Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniach 13-17.03. br. odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego na temat przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem systemów symulacji. W szkoleniu brała udział kadra dowódcza, oficerowie i podoficerowie sztabu 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia mjr dr Gustaw Michalewski i mjr mgr inż. Artur Szleszyński. Uczestnicy kursu doskonalili wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania komputerowego szkolenia osób funkcyjnych plutonu i kompanii oraz prowadzenia działań taktycznych  z wykorzystaniem systemów symulacji. Pięciodniowe szkolenie oparte było o realizację ćwiczenia dowódczo-sztabowego batalion zmechanizowany w różnych działaniach taktycznych, którym kierował zastępca dowódcy – szef sztabu 1 batalionu zmechanizowanego mjr Robert Chupka Zarówno słuchacze, wykładowcy jak i kierownik ćwiczenia okazali duże zadowolenie z przebiegu kursu, jak i z osiągniętych rezultatów. Jak podkreślił mjr Robert Chupka dużą zaletą ćwiczeń przy wykorzystaniu systemów symulacji jest możliwość równoległego doskonalenia umiejętności planowania działań przez osoby funkcyjne sztabu jak i dowodzenia pododdziałami podczas różnych działań taktycznych w różnych uwarunkowaniach środowiska pola walki.

Back to top