Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wizytował jedno z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych Uczelni – szkolenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn. Podczas roboczej wizyty Rektor-Komendant miał możliwość obserwacji poszczególnych elementów szkolenia grup podchorążych wszystkich specjalności.

W trakcie pobytu w Wędrzynie, Rektor-Komendant spotkał się z Dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Stanisławem Czosnkiem oraz kadrą 11. Dywizji. W spotkaniu wziął również udział dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. Grzegorz Hałupka.
Uczestnikom spotkania zaprezentowano nowe narzędzie dydaktyczne – Laserowy Symulator Strzelań – i jego wykorzystanie w szkoleniu taktycznym. Podczas przedstawienia systemu oraz dynamicznego pokazu możliwości systemu w wykonaniu podchorążych WSOWL, można było obserwować efekty wprowadzenia tego urządzenia na kształt szkolenia oraz umiejętności ćwiczących.
Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i opinii dotyczących współpracy Uczelni z jednostkami 11. LDKPanc. w zakresie przygotowania specjalistycznego dowódców plutonów.

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

zdjęcia: mjr Piotr Szczepański

Back to top