Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Dnia 27.06.2017 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania miało miejsce uroczyste wręczenie nagród członkom Leadership Section oraz Naukowego Koła Zarządzania.

W dniu 22.06.2017 r. podchorążowie specjalności pancernej obchodzili „Dzień Czołgisty”. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy podchorążych III roku kierunku pancernego.

Czy wiesz, że…

…według ekspertów wojskowych kanału Discovery Historia

KTO Rosomak został najwyżej sklasyfikowanym kołowym transporterem opancerzonym piechoty?

… the Virtual Battle Space to flagowy program treningowy amerykańskiej armii?

… na „Śnieżniku” możesz stanąć oko w oko z afgańskim terrorystą?

A czy wiesz, że to wszystko oferuje Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu?

W okresie maj-czerwiec br. w Instytucie Dowodzenia zrealizowano serię spotkań i wykładów w ramach „Warsztatów Wymiany Doświadczeń”. Podchorążowie brali udział w spotkaniach z dowódcami plutonów, zgodnie ze specjalizacjami, w czasie tych spotkań mogli uzyskać najaktualniejsze informacje dotyczące pracy na pierwszym stanowisku służbowym.

W dniu 8.06.2017 r. na terenie WSOWL odbyło się Sympozjum Naukowe nt. ”Nowoczesne technologie w szkoleniu wojsk”. Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny-platformy wymiany informacji pomiędzy wojskowymi użytkownikami sprzętu, a ich producentami oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie nowoczesnych technologii służących przygotowaniu żołnierzy i pododdziałów do działań bojowych.

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbył się wykład autorski realizowany w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania. Wykład pt.: „Psychospołeczne problemy dowodzenia oraz przywództwa z punktu widzenia teorii organizacji ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji postmodernistycznych. Aspekty teoretyczne, metodologiczne, badawcze oraz praktyczne” wygłosił Pan dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ.

W dniu 06.06.2017 r. w Ośrodku Szkolenia OC Biała Góra przedstawiciele Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania oraz podchorążowie z I roku studiów drugiego stopnia (specjalność zmechanizowana i pancerna) uczestniczyli - jako obserwatorzy - w ćwiczeniu pokonywania głębokiej przeszkody wodnej przez pododdziały 10. BKPanc ze Świętoszowa.

W dniach 26-28 maja w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego. Celem mistrzostw było wyłonienie najlepszych żołnierzy-sportowców w rywalizacji obejmującej zmagania indywidualne i zespołowe oraz wyłonienie reprezentacji Wyższego Szkolnictwa Wojskowego do współzawodnictwa na poziomie Mistrzostw Wojska Polskiego w konkurencji: strzelanie z broni etatowej podchorążych i kadry.

W dniach 01-04.06.2017 r. w Ostródzie odbędą się targi proobronne "PRO DEFENSE 2017”, w ramach których swoje stoisko promocyjne zaprezentuje WSOWL.

W dniach 25-26 maja  2017 r. w Instytucie Dowodzenia Wydziału Zarzadzania  przy współudziale Oddziału Kształcenia  odbywa się narada szkoleniowo-metodyczna nt. „Programy kształcenia studiów I i II stopnia dla podchorążych WSOWL na lata 2017-2022” z  przedstawicielami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Centr Szkolenia (CSWL z Poznania, CCSP z Koszalina, CSAiU z Torunia, CSWIiChem  z  Wrocławia, CSLog Grudziądz – Grupa). Narada szkoleniowo-metodyczna została zorganizowana przez Dyrektora Instytutu Dowodzenia płk. dr. inż.  Jacka NARLOCHA.

W dniu 23 maja 2017 r. odbyło się seminarium doktoranckie na Wydziale Zarządzania, podczas którego wykład autorski pt.: „Przemiany sektora bankowego na tle makroekonomicznych wskaźników gospodarki” wygłosiła Pani prof. dr hab. Danuta MIERZWA.

W dniach 11-12 maj 2017 r. przedstawiciele Instytutu Dowodzenia WSO WL: płk Lech Plezia, ppłk Artur Gonciarz, ppłk Andrzej Demkowicz, ppłk Norbert Świętochowski wzięli udział w konferencji naukowej na temat: „Perspektywy Rozwoju Uzbrojenia Wojskowej Techniki Wojsk Lądowych„ organizowanej przez Narodową Akademie Wojsk Lądowych we Lwowie.

W dniach 17-18 maja 2017 w wyjątkowym klimacie Zamku Kliczków, odbyła się V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dylematy współczesnego zarządzania”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania WSOWL.

Podchorążowie II roku studiów I stopnia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w dniach 24.04-23.05 br. szkolą się w koszalińskim Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

9 maja w Instytucie Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej odbyło się seminarium z udziałem delegacji z Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W dniach 10-12.05.2017 r. słuchacze 6. miesięcznego Studium Oficerskiego, grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej, specjalności pancernej realizowali szkolenie podwodne na bazie Ośrodka Szkolenia Podwodnego w Czarnem.

W dniu 17.05.2017 r. w ramach wymiany doświadczeń podchorążowie III roku studiów, specjalności rozpoznania ogólnego mieli możliwość spotkania się z przedstawicielem 2 Pułku Rozpoznawczego, zastępcą dowódcy kompanii dalekiego rozpoznania ppor. Aleksandrem BŁOŃSKIM.

W dniu 9 maja 2017 r. odbył kolejny wykład autorski realizowany w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. Wykład autorski pt.: „Cywilizacyjne wyzwania filozofii nauk” wygłosił dr hab. Mirosław ZABIEROWSKI.

Światowej sławy brytyjski naukowiec i jeden z największych autorytetów zajmujący się teorią przywództwa, profesor John Adair gościł w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Twórca oryginalnej koncepcji przywództwa – ACL (ang. Action Centred Leadership) wygłosił cykl wykładów w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektu katedra Ad Hoc.

Reprezentacja WSOWL zajęła czołowe miejsca w corocznych zawodach snajperskich zorganizowanych przez Centrum Szkolenia Snajperskiego Gwardii Narodowej w Fort Chaffee. Zawodnicy okazali się najlepsi w strzelaniu na różnych odległościach z wielkokali-browego karabinu snajperskiego Barrett.

W dniu 27.04.2017 r. w WSOWL odbył się cykl wykładów gościnnych połączonych z pokazem sprzętu logistycznego na temat:
” Wybrane zagadnienia zabezpieczenia logistycznego w działaniach taktycznych”

Organizatorem wykładów była Katedra Logistyki, Wydziału Zarządzania, którą reprezentowali ppłk dr Grzegorz STANKIEWICZ, mjr dr Sławomir PATERAK, por. dr Maria MAŃKOWSKA-ŻUK, a uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału – płk dr hab. inż. Tomasz Smal.

W dniu 28.04.2017 w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie odbyła się IV konferencja naukowa pt. Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. - Bezpieczeństwo publiczne wczoraj i dziś.

W dniach 24 - 25.04.2017 r. odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.

W dniach 25-27.04.2017 r. na bazie Batalionu czołgów im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego odbyło się szkolenie podchorążych I roku studiów II stopnia specjalności pancernej z zakresu strzelania ogniem pośrednim przez pododdział czołgów.

W dniach 10–14.04.2017 r. podchorążowie I roku studiów oraz 6 słuchaczy zagranicznych z programu ERASMUS realizujących w WSOWL kurs Weapon System Development uczestniczyli w podróży studyjnej do 10. Brygady Logistycznej w Opolu, 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 1. Brzeskiego Pułku Saperów oraz 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

25 kwietnia w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zrealizowano cykl szkoleń dla słuchaczy 6-miesięcznego Studium Oficerskiego oraz kursu kwalifikacyjnego 8250005 specjalności ogólnologistycznej.

W dniu 25.04.2017 r., podchorążowie przebywali na terenie stacjonowania Grupy Bojowej NATO.

W trakcie podróży na szkolenie z zakresu strzelania pododdziału czołgów ogniem pośrednim podchorążowie I roku studiów II stopnia specjalności pancernej zwiedzili Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie mieli okazję zobaczyć wiele cennych eksponatów związanych m.in. ze Szkołą Podchorążych Piechoty w Komorowie oraz z postacią rotmistrza Witolda Pileckiego.

W dniach 20-23.04.2017 r. na obiektach szkoleniowych OSPWL Wędrzyn oraz 17. WBZ odbyła się konferencja naukowa pod patronatem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nt. „Innowacje dla Snajperów i Strzelców Wyborowych” oraz „X. Międzynarodowe Zawody w Strzelaniu Długodystansowym Long Shot 2017”.

W dniu 19 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Tym razem, korzystając z uprzejmości członka Rady Programowej Pana Janusza DZIEWITA, posiedzenie miało miejsce w siedzibie jego firmy EXPERUM HUMAN RESOURCES we Wrocławiu, która jest jedną z najstarszych polskich firm doradztwa personalnego, wspierająca zarówno firmy krajowe jak i międzynarodowe w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów.

W dniu 20.04.2017 r. w Instytucie Dowodzenia gościł Pan płk Artur BOGOWICZ – dowódca Jednostki Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Unit, NFIU), stacjonującej w Bydgoszczy.

W dniach 29-30.03.2017 r. w 4. Regionalnej Bazie Logistycznej odbył się trening sztabowy obsady Stanowiska Dowodzenia pk. BYSTRZYCA-17. Trening sztabowy był jednym z elementów procesu przygotowania odsady SD, bazy do najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych w 2017 roku.

W dniu 11.04.2017 r. w Leźnicy Wielkiej odbyły się zajęcia z przedmiotu Dowodzenie Pododdziałami Aeromobilnymi sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego specjalność Aeromobilna.

W dniach 13-17 marca delegacja WSOWL  w składzie mjr Radosław Milewski, sierż. pchor. Paweł Klasa, sierż. pchor. Jakub Wewior oraz sierż. pchor. Łukasz Więckiewicz uczestniczyła w Cadets International Week 2017 na Łotwie.

Szkolenie podchorążych w tunelu aerodynamicznym
Podchorążowie szkolili się w tunelu aerodynamicznym. Po raz kolejny sztukę „latania” w Leźnicy Wielkiej doskonaliło dziewięciu wojskowych studentów.

Podchorążowie I i II roku studiów II stopnia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w dniach 27-30.03.2017 r. uczestniczyli w szkoleniu z „Ochrony przed bojowymi środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi” w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych DRAWSKO.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu miało miejsce spotkanie studentów z założycielem firmy 3D-UP! – panem Markiem Miśniakiewiczem. Wydarzenie to zostało zorganizowany przez Naukowe Koło Zarządzania.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbył się wykład autorski realizowany w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. W wykładzie udział wzięli: Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, Dyrektor Instytutu Zarządzania ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI, kadra naukowa oraz uczestnicy seminarium doktoranckiego.

  W dniach 10-12.04.2017 r. słuchacze 6. miesięcznego Studium Oficerskiego, grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej, specjalności pancernej realizowali szkolenie z przedmiotu Budowa i eksploatacja uzbrojenia czołgu na bazie 1 Batalionu Czołgów 10 BKPanc w Świętoszowie.

Podchorążowie I roku studiów II stopnia o specjalnościach: zmechanizowana, rozpoznanie i aeromobilna w lutym i marcu przebywali na zajęciach praktycznych w CSAiU w Toruniu.

W dniu 05.04.2017 r. w Instytucie Dowodzenia odbyło się spotkanie poświęcone innowacyjnym metodom edukacyjnym, w którym wzięła udział kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia oraz przedstawiciele Collegium Wratislaviense.

 W dniu 14.03.2017 r. 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu odwiedzili podchorążowie z 1 i 2 roku studiów I stopnia - grupa osobowa materiałowa, w ramach zaproszenia Komendanta WOG na szkolenie połączone z pokazem sprzętu logistycznego z uwzględnieniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w służbie MPS.

W dniu 27.03.2017 r. na strzelnicy pneumatycznej WSOWL, Zakład Teorii i Praktyki Strzelań zorganizował  I zawody strzeleckie o „Puchar Rektora – Komendanta WSOWL” w strzelaniu z broni pneumatycznej. W zawodach wzięło udział 22 kadry oraz 42 podchorążych.

W dniach 3-4 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym WSOWL w Wysokim Kamieniu odbywa się narada szkoleniowo-metodyczna nt. Modyfikacja kierunku studiów I stopnia dowodzenie oraz II stopnia zarządzanie dla podchorążych WSOWL. Narada szkoleniowo-metodyczna została zorganizowana przez Dyrektora Instytutu Dowodzenia WZ płk. dr. Jacka NARLOCHA. Zgodnie z zaleceniami Dziekana Wydziału Zarządzania WSOWL płk. dr. hab. inż. Tomasza SMAL - celem narady jest wypracowanie, a następnie przedstawienie założeń programowych dla kierunku studiów I stopnia – Dowodzenie oraz II stopnia Zarządzanie dla podchorążych WSOWL.

Miesiące luty i marzec były wyjątkowym okresem w Instytucie Dowodzenia w zakresie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń. W ramach warsztatów wymiany doświadczeń nasi podchorążowie mogli się spotkać z absolwentami naszej uczelni, przebywających na kursach kwalifikacyjnych w WSOWL imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Podchorążowie II roku studiów II stopnia z grupy saperskiej uczestniczyli w szkoleniu poligonowym zorganizowanym na obiektach szkoleniowych 10. BKPanc w Świętoszowie.

Podczas szkolenia poligonowego podchorążowie III roku specjalności saperskiej realizowali zadania z zakresu wsparcia inżynieryjnego. Szkolenie oparte było o zajęcia z takich przedmiotów jak Dowodzenie Pododdziałami Wojsk Inżynieryjnych, Zapory Inżynieryjne oraz Minerstwo.

W dniach 13-17.03.2017 r. odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej w 4 pułku przeciwlotniczym (Czerwieńsk). W szkoleniu brali udział podchorążowie III roku studiów I stopnia grupa OPL oraz kpt. mgr inż. Dariusz GĄSIOR – wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

W dniach 13-17.03.2017 r. odbyły się zajęcia specjalistyczne w jednostce wojskowej  w 4 pułku przeciwlotniczym (Leszno). W szkoleniu brali udział podchorążowie II roku studiów (II stopnia grupa OPL) oraz płk rez. dr inż. Marek ANDRUSZKIEWICZ – starszy wykładowca z Zespołu Obrony Przeciwlotniczej.

Back to top