Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Przygotowanie dowódców dla Wojsk Obrony Terytorialnej było głównym tematem narady metodycznej, która odbyła się w WSOWL.
W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Instytut Dowodzenia uczestniczyła kadra dydaktyczna Uczelni na czele z Prorektorem ds. dydaktyczno-naukowych płk. dr. Lesławem Wełyczko oraz przedstawiciele Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania.

Na zaproszenie Rektora-Komendanta WSOWL gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, w naradzie metodycznej wziął udział dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła, przedstawiciele dowództwa WOT, Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w obszarze szkolenia oficerów oraz charakteru działania pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej.
Podczas wizyty w WSOWL, Dowódca WOT spotkał się z podchorążymi oraz słuchaczami Studium Oficerskiego OT.
Narada metodyczna z przedstawicielami WOT była jednym z elementów współpracy naszej Uczelni z nowym Rodzajem Sił Zbrojnych, w obszarze przygotowania dowódców na potrzeby tej formacji.


Back to top