Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniach 30.11. – 01.12.2016 r. w Instytucie Dowodzenia odbyła się narada szkoleniowo – metodyczna, zorganizowana przy współudziale Katedry Logistyki oraz Oddziału Kształcenia na temat nowelizacji programów szkolenia kursów kwalifikacyjnych w pionach dowódczym i sztabowym zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana i porucznika.

Na zaproszenie organizatorów, do Uczelni przybyli gestorzy korpusów osobowych z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W pierwszej kolejności głos zabrał Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek NARLOCH, który przedstawił cel oraz plan narady. W dalszej kolejności mjr Adam SZCZEPANIAK przedstawił algorytm opracowania programów szkolenia kursów kwalifikacyjnych, a Kierownik Zakładu Symulacji Taktycznych ppłk dr Czesław DĄBROWSKI odniósł się do organizacji ćwiczeń z wykorzystaniem systemów symulacyjnych podczas kursów kwalifikacyjnych.

Następnym elementem Narady była praca w syndykatach, w których gestorzy korpusów osobowych wraz z kierownikami Zakładów i Zespołów Instytutu Dowodzenia oraz Kierownikiem Katedry Logistyki obradowali nad programami dotyczącymi modułu kierunkowego i specjalistycznego. Została ona zakończona przedstawieniem wniosków i propozycji.

Całość przebiegu Narady podsumował Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek NARLOCH, dziękując przybyłym gościom za cenne uwagi oraz wnioski.

                                                                                                                                                                             Tekst: kpt. Jacek MIEDZIAK

Back to top