Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 28 listopada br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Zarządzania. Celem spotkania była kontynuacja prac nad aktualizacją koncepcji kształcenia studentów na Wydziale Zarządzania.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz SMAL zaprezentował nową strukturę Wydziału Zarządzania WSOWL oraz najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe Wydziału. Następnie wręczył nominację nowo powołanym członkom Rady.

Dyskusję nad założeniami programów kształcenia na kierunku zarządzanie rozpoczęto od przedstawienia nowych specjalności kształcenia, Dowodzenie, Logistyka i Informatyka, wynikających ze strategii rozwoju Wydziału Zarządzania na lata 2016 – 2021 oraz zaprezentowania profili osobowo – zawodowych absolwentów na wdrażanych kierunkach studiów.

W trakcie roboczej części spotkania, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Programowej płk dr hab. inż. Tomasz SMALA, Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. studenckich dr inż. Józef Puchalski oraz Kierownik Zakładu Wsparcia Działań Instytutu Dowodzenia na Wydziale Zarządzania ppłk dr inż. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI szczegółowo przedstawili specyfikę oraz uwarunkowania procesu projektowania programów kształcenia i nowych specjalności o profilu praktycznym wraz z sylwetkami osobowo - zawodowymi absolwentów na proponowanym kierunku studiów Dowodzenie.

Podczas dyskusji problemowej Dyrektor Instytutu Zarządzania ppłk dr inż. Józef LEDZIANOWSKI podniósł kwestię naboru kandydatów do szkoły wojskowej oraz profilowania kompetencji kandydatów na przyszłych oficerów w trakcie ich nauki i służby w Uczelni. Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na konieczność planowania polityki profilowania kompetencji przywódczych (dowódczych) w zakresie zapotrzebowania i dostępności kompetencji w Siłach Zbrojnych RP.

Na zakończenie spotkania Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, podziękował za przybycie i zaprosił gości na uroczyste obchody z okazji Dnia Podchorążego. Podkreślił również, że spotkanie to jest ważnym etapem doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni oraz budowania relacji między Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a światem kultury, administracji, biznesu i Sił Zbrojnych RP.


Back to top