Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 13.10.2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna na temat nowego kierunku studiów I stopnia dla studentów cywilnych o profilu praktycznym - Logistyka.

Na zaproszenie organizatorów z Katedry Logistyki WZ do Uczelni przybyli przedstawiciele: Inspektoratu Szkolenia DG RSZ, Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk 4. Regionalnej Bazy Logistycznej, wojskowych oddziałów gospodarczych, brygad logistycznych oraz współpracujących z Uczelnią jednostek wojskowych.
W pierwszej kolejności, w imieniu Rektora–Komendanta, głos zabrał Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz Smal, który powitał zaproszonych gości, przedstawił misję rozwoju Uczelni oraz zapoznał uczestników z założeniami programowymi dotyczącymi nowego kierunku studiów I stopnia.
W dalszej kolejności Kierownik Katedry Logistyki – ppłk Grzegorz Stankiewicz omówił cel i ogólne zasady opracowania programu kształcenia na kierunku logistyka, a prodziekan Wydziału Zarządzania – dr inż. Józef Puchalski zapoznał uczestników z założonymi efektami kształcenia dla nowego kierunku studiów.
Po przerwie, kolejnym punktem narady było zapoznanie uczestników ze szczegółami przygotowanego programu kształcenia – modułem kierunkowym, modułami specjalistycznymi, seminarium inżynierskim oraz zaplanowanymi praktykami zawodowymi.
Ostatnim, lecz niezwykle cennym dla autorów programu, punktem narady było wysłuchanie wniosków, spostrzeżeń i propozycji od zaproszonych gości, jak i kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni.
Naradę podsumował Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz Smal, dziękując przybyłym gościom za cenne uwagi oraz wnioski.

Tekst: mjr M. Szukalski
Zdjęcia: WSOWL


Back to top