Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Informujemy Państwa, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces” po przejściu procedury weryfikacyjnej i uzyskaniu pozytywnej oceny parametrycznej znalazły się w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymały 8 punktów.

19 sierpnia 2014 r.

Najbliższe konkursy fnp

Back to top