Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

REGULAMIN KONKURSU

1. Patronat honorowy

Minister Obrony Narodowej

2. Organizator

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu/Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL

3. Nadzór merytoryczny, przygotowanie i prowadzenie

mjr dr Adam SZYMANOWICZ, kpt. mgr Dariusz FURTEK-KOSTYRSKI

4. Cele konkursu:

· popularyzacja historii,
· rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych,
· kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
· przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny.

5. Termin i miejsce konkursu

· eliminacje
2 marca 2017 r. w godz. 8.15 – 8.35 – część pisemna, ewentualna dogrywka – 2 marca 2017 r. w godz. 11.10 – 11.20

· finał
2 marca 2017 r. od godz. 13.30

· miejsce konkursu
budynek dydaktyczny WSOWL

6. Sposób przeprowadzenia i przebieg konkursu

· Konkurs skierowany jest do studentów cywilnych i wojskowych, przede wszystkim do członków uczelnianych kół naukowych o profilu historycznym.

· Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

a. etap pierwszy eliminacyjny – część pisemna, 

b. etap drugi finałowy – część ustna.

7. Etap pierwszy eliminacyjny: test składający się z 35 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych (czas na rozwiązanie 20 min.).

8. Etap drugi finałowy: 15 pytań otwartych dla każdego uczestnika. Czas na odpowiedź na każde pytanie – 15 sekund.

9. W pierwszym etapie, w przypadku nie wyłonienia 10 osób, przeprowadzana zostanie dogrywka o wejście do finału.

Dogrywka: test składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu – 10 minut. W przypadku nierozstrzygnięcia dogrywki, o wejściu do finału będzie decydowała kolejność oddania wypełnionego przez uczestników testu.

10. Do finału przechodzi 10 osób, które w pierwszym etapie uzyskają największą liczbę punktów.

11. Dla laureatów konkursu są przewidziane następujące nagrody:

1 miejsce – laptop o wartości 2000 zł
2 miejsce – aparat fotograficzny o wartości 1600 zł
3 miejsce – laptop o wartości 1400 zł.

Dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody książkowe o wartości 140 zł.

12. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 lutego 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

13. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: (stopień) imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni.

14. Przetwarzanie danych osobowych

· Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące udział w konkursie zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

· Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Wymagania z zakresu literatury: pytania konkursowe zostaną przygotowane na podstawie następujących opracowań:

1. Joanna Wieliczka-Szarkowa, Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013;
2. Jerzy Ślaski, Żołnierze wyklęci, różne wydania;
3. „Żołnierze wyklęci” – między historią, popkulturą a politykąDyskutują Tomasz Łabuszewski i Rafał Wnuk oraz Andrzej Friszke i Zbigniew Nosowski, „Więź” 2016, z. 3, s. 7-27;
4. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa-Lublin 2007;
5. Krajewski K., Kilka refleksji o Żołnierzach Wyklętych i ciągłości walki o niepodległość, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z. 3, s. 2-9;
6. Lipiński P., Piąta komenda [w:] tenże, Ofiary niejasnego, Warszawa 2004;
7. Musiał F., „Żołnierze Wyklęci” – historia i współczesność, „Arcana” 2015, z. 2, s. 64-73;
8. Musiał F., Żołnierze Wyklęci – czyli kto? „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z. 3, s. 10-19;
9. Wichowska K., „Łączka”. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach, Warszawa 2016;
10. Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, red. M. Markowska, Warszawa 2013;
11. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, wyd. II, Warszawa 2013.

16. Wszelkie dodatkowe ustalenia na temat konkursu będą miały miejsce na drodze porozumienia między uczelniami (osobami odpowiedzialnymi) a organizatorami.

W razie dużej liczby zgłoszeń chętnych do udziału w konkursie uczelnie/uczelniane koła naukowe o profilu historycznym przeprowadzą wewnętrzne eliminacje do dnia 25.02.2017 r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie konkursu udzielają:
mjr dr Adam SZYMANOWICZ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i kpt. Dariusz FURTEK-KOSTYRSKI Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top