Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

W dniu 22.06.2017 r. w Uczelni odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie naszej Uczelni. Celem spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy, mającej na celu realizację wspólnych projektów naukowo- badawczych.

W dniu 08.06.2017 r. podchorążowie – członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL wystąpili z wykładem pt. Polish winged Hussars - the most beautiful cavalry in the world. Słuchaczami wykładu byli zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus.

Ćwiczenie KRYZYS-17 zakończyło się szturmem na obiekt sportowy, w którym terroryści przetrzymywali zakładników.

Sytuacja zakładnicza trwała prawię dobę. Przez cały ten czas uczestnicy ćwiczenia pracowali na swoich stanowiskach. Negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – sprawcy byli nieugięci, więc zadecydowano o szturmie. Pododdziały antyterrorystyczne Policji odbiły zakładników, którym została udzielona natychmiastowa pomoc medyczna.Szturm to ostatni element trzydniowego ćwiczenia reagowania kryzysowego zorganizowanego przez WSOWL we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski spotkał się z Zastępcą Szefa Biura Operacji Antyterrorystycznych mł. insp. Mirosławem Wypychem. Podczas spotkania poruszono tematykę współdziałania Sił Zbrojnych z Policją oraz wymieniono się poglądami na temat realizacji i przebiegu ćwiczenia KRYZYS-17.

Wydarzenia stają się co raz bardziej dynamiczne. Noc była długa. Podchorążowie oraz studenci cywilni, a także służby i instytucje odpowiedzialne za zwalczanie zagrożenia próbowali uchronić mieszkańców Wrocławia oraz osoby będące w podróży przed skutkami skażenia sarinem. Miejscem akcji był Dworzec Główny PKP.

Dzień dobiega końca, ale nie dla uczestników ćwiczenia. Przed studentami oraz służbami i instytucjami zaangażowanymi w ćwiczenie Kryzys-17 stoją kolejne wyzwania. Uzbrojeni sprawcy wtargnęli do obiektu sportowego, gdzie odbywają się zawody piłki siatkowej. Napastnicy nie wahają się przed użyciem broni, oddali już kilka strzałów m.in. w stronę policji i aktualnie przetrzymują zakładników. Terroryści wysuwają żądania o podłożu politycznym.

Drugi dzień ćwiczeń KRYZYS-17 nadal stanowi ogromne wyzwanie dla jego uczestników.

W dniu 3 czerwca 2017 r. podchorążowie - członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL uczestniczyli w sobotnim festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 na Osobowicach we Wrocławiu. Słoneczna pogoda sprawiła, że frekwencja wśród uczniów i rodziców dopisała. Nasi podchorążowie przygotowali atrakcje, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników festynu. Spośród nich największą było strzelanie z ASG – replik broni, z czego korzystały nie tylko dzieci, ale również i ich rodzice.  Podchorążowie opowiadali również o trudach i zaletach żołnierskiej służby. Zaprezentowali także ekwipunek współczesnego żołnierza. 

Około godziny 9:09 w WSOWL ogłoszony został alarm pożarowy.W budynku dydaktycznym pojawił się ogień, który został zauważony przez jednego ze studentów uczelni. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęła informacja o zaistniałym zdarzeniu. Szybka reakcja dyżurnych będących na służbie pozwoliła na opanowanie sytuacji kryzysowej. Zostały uruchomione wszystkie siły i środki wewnętrznego systemu ochrony uczelni.

W dniu 7 czerwca br. o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS_17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił między innymi że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

W minioną sobotę, 20 maja 2017 roku w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie zainaugurowano cykl seminariów dla Kandydatów, którzy chcieliby w przyszłości uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium otworzył, a następnie poprowadził Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI.

W ramach przygotowań do tegorocznej edycji ćwiczenia KRYZYS, 15 maja br., studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez zawodowych negocjatorów policyjnych z Warszawy.

Za niespełna miesiąc w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbędzie się trzecia edycja ćwiczenia KRYZYS. Tegoroczny scenariusz przewiduje m.in. ewakuację budynku w którym podłożono ładunek wybuchowy, sytuację zakładniczą w środkach transportu kolejowego oraz w obiekcie sportowym, a także skażenie chemiczne w budynku użyteczności publicznej.

W dniach 24-25 kwietnia br. Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa brali udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.. Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą sektora energetycznego. Podczas paneli plenarnych poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną i transformacją rynku energetycznego. Przedstawiono również nowinki technologiczne związane z elektromobilnością, elektroenergetyką oraz smart grids.

W dniu 20 kwietnia 2017r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki rozpoczęła się organizowana cyklicznie już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie konferencja pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Konferencję uroczyście otworzył dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który powitał zaproszonych gości oraz przybliżył uczestnikom tematykę debaty.

W drugim dniu III Konferencji naukowej pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” odbyły się warsztaty oraz ćwiczenie pt. „ Kooperacja służb podczas zdarzenia hybrydowego”. W dwunastu różnych miejscach na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przeprowadzano różnego typu ćwiczenia.

19 kwietnia 2017 r. odbyła się odprawa nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie poświęcona ćwiczeniu Kryzys-17.

18 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się odprawa  poświęcona zaplanowanemu na początek czerwca br., ćwiczenia Kryzys-17, organizowanego przez Uczelnię po raz trzeci.

Dnia 5 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się organizowana już po raz trzeci z rzędu przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki konferencja naukowa „Siły zbrojne a terroryzm”. Konferencję otworzył dziekan wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który witając wszystkich uczestników, zarysował jej program oraz główne obszary problemowe.

Konferencję w drugim dniu obrad otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski. Następnie płk rez. dr Krzysztof Klupa, przedstawił założenia zbliżającego się, a realizowanego już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ćwiczenia pk." Kryzys-17". W tegorocznej edycji, obok studentów i wykładowców, weźmie udział szereg innych instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, w tym Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W interesująco zapowiadającym się przedsięwzięciu organizatorzy zapowiedzieli bardzo ciekawy scenariusz.

W dniach 04-05.04.2017r. członkowie Medycznego Cywilno- Wojskowego Koła Naukowego wzięli udział w V Międzynarodowych Warsztatach Pola Walki organizowanych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

W dniach 20-23.03.2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym „ Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie się uczestników z teorią i praktyką procedury MARCH(E) oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich.

1 marca 2017 roku członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej znajdujące się przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Działalność oraz metody nauczania przyszłych ratowników medycznych przedstawił Prodziekan Ratownictwa Medycznego WSPS mgr Tomasz Kulpo-Bagiński.

W murach naszej Uczelni 15.03.2017 roku rozpoczęto dwudniową II krajową studencką konferencję naukową nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były: Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL.

 

W ramach warsztatów organizowanych przez Naukowe Koło Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego, 14 marca 2017 r. odbyło się trzecie już szkolenie praktyczne z protokołu dyplomatycznego i etykiety. Pierwsze dwa dotyczyły stosowania podstawowych zasad savoir-vivre, kurtuazji oraz etykiety w życiu codziennym i zawodowym.

W dniach 13-24 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej odbył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Udział w kursie wzięli studenci, którzy na co dzień działają aktywnie w Medycznym Cywilno-Wojskowym Kole Naukowym.

W dniu 1 lutego 2017 roku odbył się Dzień Metodyczny Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Szanowni Państwo,

z radością i dumą chcielibyśmy poinformować, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 listopada 2016 Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów plik pdf

 

Back to top