Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

W jaki sposób wykorzystać potencjał Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania jednego z najbardziej nieprzewidywalnych i niebezpiecznych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego świata, jakim jest terroryzm?

Problem ten był głównym przedmiotem rozważań podczas Konferencji naukowej pt. „Siły zbrojne w walce z terroryzmem" zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we współpracy z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Konferencję uświetnili swoją obecnością przedstawiciele instytucji szczebla centralnego oraz dowództw i jednostek wojskowych, a także delegaci z instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz specjaliści i naukowcy z wybranych ośrodków eksperckich i naukowych.

W trakcie pierwszego dnia Konferencji miał miejsce pokaz wyszkolenia podchorążych z sekcji działań połączonych. Zorganizowana została również wystawa sprzętu i wyposażenia żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Konferencja miała na celu wskazanie dotychczasowego charakteru zagrożenia oraz potencjalnych tendencji rozwoju zjawiska terroryzmu, omówienie systemowych rozwiązań w zakresie zwalczania terroryzmu na świecie i ocenę krajowych inicjatyw w zakresie anty– i kontrterroryzmu, a także wypracowanie wniosków dotyczących możliwości wykorzystania Sił Zbrojnych do przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas zakończenia Konferencji Rektor – Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr zapowiedział, iż przedsięwzięcie to zagości na stałe w kalendarzu wydarzeń WSOWL jako coroczna konferencja naukowa, o tematyce wykorzystania sił zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu.


Back to top