Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

28 stycznia br. na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu Żylińskiego odbyło się kolokwium habilitacyjne Kierownika Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa płk. dr. inż. Witalisa Pellowskiego.

W skład komisji habilitacyjnej wchodził między innymi Prorektor ds. studenckich WSOWL prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar. Jako przedstawiciel Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w otwartej części kolokwium uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Tomasz Smal.

Kolokwium zakończyło się niejawnym głosowaniem stałych członków Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i w efekcie jego wyniku - nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego płk. dr. hab. inż. Witalisowi Pellowskiemu.

Gratulujemy!

Back to top